Alle kyu-examens (examens voor de gele, oranje, groene, blauwe en bruine band en slippen) worden binnen de sportschool afgenomen door onze rijksgediplomeerde examinatoren. Hieronder volgt het examenrooster. LET OP: schrijf op tijd in.

De halfjaarlijkse examens staan gepland op de volgende data:

Maandag 30 maart, woensdag 1 april en vijdag 3 april
Uiteraard zijn ouders en andere belangstellenden van harte welkom om te komen kijken. Wel dient iedereen in de kleedkamer zijn of haar schoenen uit te doen. Zorg ervoor 15 minuten voor aanvang van het examen aanwezig te zijn.

In principe kan iedereen met het examen meedoen, maar examen doen is het gevolg van trainen. Er wordt dan ook gekeken of je regelmatig de lessen hebt gevolgd. Heb je veel lessen verzuimd en/of ben je nog niet aan een volgende slip of band toe, dan zal je een examenronde over moeten slaan. Je leraar zal je dit van tevoren meedelen.De examens worden afgenomen tijdens het uur waarop je normaal gesproken je les hebt. Indien je onverhoopt verhindert bent kan je, na overleg met je leraar, het examen op een andere dag in dezelfde week inhalen.

Inschrijven voor het examen dient te geschieden met het strookje dat je via de link hieronder kunt downloaden. Het examengeld bedraagt Euro 8,- en dient voldaan te worden gelijk bij inlevering van het budopaspoort en het inschrijfstrookje. Let op: er dient voor het examen in april ingeschreven te zijn vóór 26 maart 2020. Bij het examengeld zijn de te behalen slippen of een dunne band inbegrepen. Een nieuwe dikke band dient apart aangeschaft te worden.

Omdat het nogal wat tijd vergt om iedereen in te delen en er voldoende examinatoren uitgenodigd moeten worden wordt er strak de hand gehouden aan de uiterste inschrijfdata. Niet op tijd inschrijven heeft als consequentie geen examen doen!!!!!


Examentraining
Voor zowel het judo, het jiu-jitsu als het karate geldt dat een deel van het examen bestaat uit kata. Omdat in de les vaak de tijd ontbreekt om hier veel aan te doen maar dit, als je wat verder komt (vanaf oranje band), een deel van je examen vormt, hebben we hier een speciaal examen-trainingsuur voor ingeroosterd op de woensdagavond van 19.30 – 20.30 uur. De ervaring leert dat je heel veel trainingstijd nodig hebt om vooral de kata’s voldoende onder de knie te krijgen. Deze training is in de loop van zijn bestaan echter enigszins gewijzigd van opzet en is uitgebreid met meerdere onderdelen. Wel vormt het trainen van de kata’s nog steeds de hoofdmoot. Daarnaast wordt aandacht besteed aan specifieke examenonderdelen zoals deze voor de hogere kyu (band) graden worden gevraagd zoals combinaties, overnames ed. Wil je dus ook na het behalen van je oranje band serieus met de door jou gekozen tak van sport verder, dan is de examentraining zeker aan te raden.

Examenstrookje
Download hier je examenstrookje


judo, volwassenen judo, judo voor volwassenen, kinder judo, jeugd judo, kids judo, judo voor kinderen, judo Voorburg, judo Leidschendam, judo Leidschenveen, judo Den Haag, judo Ypenburg,
 jiu-jitsu, volwassenen jiu-jitsu, jiu-jitsu voor volwassenen, kinder jiu-jitsu, jeugd jiu-jitsu, kids jiu-jitsu, jiu-jitsu voor kinderen, jiu-jitsu Voorburg, jiu-jitsu Leidschendam, jiu-jitsu Leidschenveen, jiu-jitsu Den Haag, jiu-jitsu Ypenburg,
karate, volwassen karate, karate voor volwassenen, kinder karate, jeugd karate, kids karate, karate voor kinderen, karate Voorburg, karate Leidschendam, karate Leidschenveen, karate Den Haag, karate Ypenburg,
zelfverdediging, zelfverdediging Voorburg, zelfverdediging Leidschendam, zelfverdediging Leidschenveen, zelfverdediging Den Haag, zelfverdediging Ypenburg.