De volgende tarieven gelden voor de door ons verzorgde budosporten ongeacht welke sport of sporten u beoefent:


Bij betaling per kwartaal; 1 uur per week trainen
jeugd tot 15 jaar € 55,- per kwartaal
15 en ouder € 70,- per kwartaal


Bij betaling per kwartaal; 2 of meer uren per week trainen
jeugd tot 15 jaar € 85,- per kwartaal
15 en ouder € 105,- per kwartaal

Bij betaling per jaar (vooruit); 1 uur per week trainen
jeugd tot 15 jaar € 200,- per jaar
15 en ouder € 260,- per jaar


Bij betaling per jaar (vooruit); 2 of meer uren per week trainen
jeugd tot 15 jaar € 320,- per jaar
15 en ouder € 400,-per jaar


Inschrijfkosten: € 20,-


Wanneer je drie of vier uur per week wil trainen dan betaal je het tarief van 2 maal in de week trainen. Dit geldt ook voor combinaties van judo, jiu-jitsu en karate.Bij 3 of meer leden uit hetzelfde gezin (hetzelfde woonadres) wordt een korting van 10 % verstrekt over het totaalbedrag.

Indien daar reden toe is kunt u ons altijd benaderen om een individuele betalingsregeling te treffen.

Betalingen kunnen geschieden door overmaking op rekening NL46INGB0000203571 t.n.v. TEJIMA-SPORT, Laan van Heldenburg 27, 2271 AS Voorburg

Alle lessen vinden plaats in de sportzaal van het Wellantcollege aan de Westvlietweg 42 in Den Haag.

Tijdens de schoolvakanties is er geen les.

Indien door omstandigheden lessen worden gemist dan kunnen deze altijd, na overleg, ingehaald worden.

Voor verdere vragen kan je bellen, schrijven of e-mailen. Zie voor de adressen bij contact.

SCHOOLREGLEMENT :

Het lesgeld wordt per kwartaal berekend en dient in de eerste maand van het betreffende kwartaal te worden voldaan á contant of via rekeningnummer NL46INGB0000203571 t.n.v. TEJIMA‑SPORT, Laan v. Heldenburg 27, 2271 AS, VOORBURG. Bij vooruitbetaling per jaar wordt korting verleend.

Indien het lesgeld niet in de eerste maand van het betreffende kwartaal is voldaan volgt een eerste betalingsherinnering in de tweede maand. Na deze eerste betalingsherinnering, vanaf dag 1 van de derde maand van het kwartaal, worden administratiekosten in rekening gebracht.

Tijdens de schoolvakanties zijn er geen lessen. Voor vakantierooster; zie www.tejima-sport.nl

Opzeggen van de lessen dient minimaal 1 volle maand vóór het einde van het kwartaal schriftelijk te geschieden. Ook over de opzegtermijn is lesgeld verschuldigd. Indien de opzegtermijn niet wordt nageleefd is over het volgende kwartaal lesgeld verschuldigd. Het niet meer op de les verschijnen houdt geen opzegging in. Kwartalen lopen van januari t/m maart, april t/m juni, juli t/m september en oktober t/m december.

Ziekte, vakantie of verhindering, ontheffen niet van betaling van het verschuldigde lesgeld. Indien mogelijk kunnen gemiste lessen ingehaald worden.

Het lesgeld is verschuldigd vanaf de datum van inschrijving.

Alle jiu‑jitsuka's en judoka's dienen lid te zijn, c.q. te worden, van de Judo Bond Nederland (JBN), karateka’s van de Stichting Karate Nederland (SKN). Aanmeldingsformulieren zijn op de sportschool verkrijgbaar.

De sportschool en/of leraar zijn/is niet aansprakelijk voor letsel ontstaan voor, tijdens of na de les.

De sportschool en/of leraar zijn/is niet aansprakelijk voor vermissing of diefstal van goederen van leerling­en, toeschouwers of anderszins belangstellenden binnen en buiten de sportaccommodatie.

 

Voor onze AVG klik hier.

www.2elf.nl